W dniu 29 maja br. w Zespole Szkół Budowlanych im. Jerzego II Piasta w Brzegu z którą współpracuje Grupa Wychowawcza w Brzegu odbyło się „Georgianum”. Na uroczyste „Dni Otwarte” w ZSB zostały zaproszone gimnazja oraz szkoły podstawowe z Brzegu oraz Powiatu Brzeskiego.

Uroczystego otwarcia dokonali dyrektor ZSB, pani Renata Jabłońska-Denes oraz Burmistrz Miasta Brzeg pan Jerzy Wrębiak. Uroczystość została zainagurowana polonezem, tradycyjnym polskim tańcem, który został wykonany przez młodzież, kadrą pedagogiczną oraz zaproszonych gości.


Zaproszeni młodzi goście podczas „Dni Otwartych” mogli zapoznać się ze szkołą, z wyposażeniem sal dydaktycznych oraz kierunkami kształcenia. Młodzież ZSB zaprezentowała gimnazjalistom oraz uczniom szkoły podstawowej charakterystykę poszczególnych zawodów zachęcając młodszych kolegów oraz koleżanki do kształcenia się w szkole branżowej pierwszego stopnia oraz w technikum. Na zaproszonych uczniów czekała rywalizacja w różnych konkurencjach m.ni. w sportowych, plastycznych i muzycznych. Poszczególne konkurencje były punktowane i oceniane przez jury.
Zaproszona młodzież mogła też wziąć udział we wspólnych tańcach ze starszymi kolegami i koleżankami. Podczas „Dni Otwartych” panowała serdeczna atmosfera, pełna wzajemnej życzliwości i uśmiechu.


Na gości czekał także poczęstunek: ciasto, kiełbasa z grilla oraz napoje ciepłe i zimne.„Georgianum” zostało zakończone uroczystym wręczeniem nagród dla gimnazjów i szkół podstawowych, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli największą ilość punktów.