W ubiegłym tygodniu, z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie i Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Olesno odbyło się spotkanie Klubu Toastmasters Opole w Oleśnie. Podczas tego spotkania Toastmaster Adam Dymarczyk zachęcił nas do rozmowy o tym, jak występować publicznie, dlaczego warto szkolić się w wystąpieniach publicznych i jakie inne umiejętności można zdobyć będąc członkiem klubu.


W kolejnej części spotkania wysłuchaliśmy fantastycznych mów. Pierwsza mowę wygłosił Andri Shylenko, który opowiedział nam o tym, czy znaczny postęp w sztucznej inteligencji może pewnego dnia doprowadzić do wyginięcia człowieka? Czy my będziemy zwierzętami dla sztucznej inteligencji i jaką tworzymy dzisiaj? W kolejnej mowie, Rafał Ganowski , wyjaśnił, że warto być dobrym dla innych ludzi, szanować ich i być uczciwym. W innym przypadku można więcej stracić niż zyskać. Ostatnią mowę zaprezentowała nam Beata Skorupińska, obecny prezes Klubu Toastmasters Opole. Była to mowa edukacyjna, dzięki której dowiedzieliśmy się, że nie wszystko co się świeci jest złotem i warto zawsze przemyśleć swój wybór i nie płacić za same marzenia.

ol11

Wystąpienie Andrii Shylenko


W ostatniej części spotkania odbyły się Gorące pytania czyli tzw. mowy improwizowane. Do tych mów zgłosiło się sporo gości, którzy chcieli wystąpić przed większą publicznością. Po spotkaniu goście mieli możliwość porozmawiać z członkami Klubu przy smacznym poczęstunku w postaci ciasta przygotowanym przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Olesno.

ol33

Gorące pytania – czyli mowy improwizowane


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami aktywnie uczestniczyli w tym spotkaniu. Dziękujemy również wspaniałym Członkom Klubu Toastmasters Opole Adamowi Dymarczykowi, Beacie Skorupińskiej, Marcinowi Leśniakowi, Izabeli Kajsturze, Dawidowi Kempie, Aleksandrze Czarneckiej, Andrii Shylenko i Rafałowi Ganowskiemu za przeprowadzenie fenomenalnego spotkania w Oleśnie. Liczymy na dalszą owocną współpracę.


Ewa Korzeniewska, Anna Małek, Aneta Wiatr – Żyta