W dniu 10 czerwca 2019 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Namysłowie uczestniczyli w warsztatach pn. „Opolskie Doradztwo Zawodowe” przeprowadzonych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z Opola.

Celem ww. spotkania, na które zostali zaproszeni doradcy zawodowi oraz osoby zawodowo związane z rynkiem pracy, było przedstawienie założeń projektu prowadzącego do upowszechniania doradztwa zawodowego w szkołach województwa opolskiego. Finalnym efektem programu będzie zbudowanie wojewódzkiej sieci współpracy, w ramach której doradcy zawodowi będą mogli skorzystać z branżowych warsztatów i szkoleń.

Agnieszka Piotrowicz
Ilona Różniecka