Grupa wychowanków Ośrodka Szkolenia i Wychowania uczestniczyła w 25 Ogólnopolskim spotkaniu młodzieży OHP na Jasnej Górze w Częstochowie. Wyjazd do Częstochowy związany był ze spotkaniem młodzieży kończącej edukację w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Grupa z Olesna razem z przedstawicielami innych jednostek reprezentowała Opolską Wojewódzką Komendę. Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania Jasnej Góry, ze szczególnym uwzględnieniem murów Klasztoru.


Następnie młodzież udała się do Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Wielkim przeżyciem było uczestniczenie we Mszy Świętej, w intencji uczestników OHP.

Po modlitwie, grupa z Olesna wysłuchała koncertu słowno – muzycznego pt. „Świadectwo życia”.

Uczestnictwo w pielgrzymce umożliwiło młodzieży głębokie przeżycia duchowe i wymianę doświadczeń ze starszymi kolegami – uczestnikami OHP.

Marcin Kołacha