14 czerwca 2019 r. w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP podczas uroczystego zakończenie roku szkoleniowego 2018/2019 Pan Dariusz Medoliński – Wojewódzki Komendant w Opolu wraz z Panem Łukaszem Kubicą –Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Panią Ewą Zajączkowską – Kierownikiem Zespołu ds. kształcenia i wychowania w OWK OHP wręczyli statuetki, dyplomy i upominki dla wyróżniających się uczestników z wszystkich jednostek organizacyjnych. Na uroczyste zakończenie roku wraz z wyróżnionymi uczestnikami przybyli Komendanci jednostek oraz wychowawcy. Uczestnicy zostali wyróżnieni w trzech kategoriach: Absolwent Roku 2019, Uczestnik Roku 2019 oraz Finaliści oraz Laureaci Ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP.

6aaaa


W Wojewódzkim Konkursie na najlepszego Absolwenta Roku 2019 w kategorii zasadniczej szkoły zawodowej zwyciężyła Nikola Mędrek z HP w Kędzierzynie –Koźlu. W tej kategorii zostali również wyróżnieni następujący uczestnicy: Sandra Kamińska z grupy wychowawczej w Brzegu, Jan Proskurnicki z HP w Głubczycach, Arkadiusz Przytulski z HP w Nysie, Arkadiusz Kozica z HP w Opolu oraz Aleksandra Bereska z OSiW w Oleśnie.

1aaaa

 

W kategorii gimnazjum zwyciężyła Aleksandra Duda z HP w Nysie. Natomiast wyróżnieni zostali: Rafał Kulczycki z ŚHP w Namysłowie, Krystian Tkaczuk z HP w Polanowicach, Kamila Słota z OSiW w Oleśnie, Kamil Besia z ŚHP w Dąbrówce Dolnej, Kamil Bajorko z HP w Opolu.

2aaaaaa
W kategorii absolwentów szkoły podstawowej zwyciężyła Dominika Stachowiak z HP w Opolu, a wyróżniona została Julia Błaszczak z HP w Polanowicach.

3aaaa

Nagrodzeni absolwenci osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniali się wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych i dydaktycznych, dużą kulturą osobistą, postawą moralną oraz godnie reprezentowali OHP w środowisku lokalnym. Posiadają także wiele zainteresowań i pasji, które stale rozwijają oraz uczestniczyli w wielu konkursach na różnych szczeblach. Nikola Mędrek, Aleksandra Duda oraz Dominika Stachowiak zostaną zgłoszone do Ogólnopolskiego etapu Konkursu na Absolwenta Roku.

W Wojewódzkim Konkursie na Najlepszego Uczestnika roku 2019 zwyciężył Krzysztof Kowalski z HP w Kędzierzynie- Koźlu. Dodatkowo zostali wyróżnieni: Dominika Kretus z grupy wychowawczej w Brzegu, Mikołaj Matuszek z ŚHP w Namysłowie, Wiktoria Lejawa z HP w Nysie, Natalia Piłat z HP w Opolu, Rafał Szczepański z OSiW w Oleśnie, Marcin Metel z HP w Głubczycach oraz Wiktor Hucz z HP w Polanowicach. Działają oni aktywnie na rzecz swoich jednostek, szkół oraz środowiska lokalnego. Są inicjatorami wielu projektów. Swoją postawą pokazują jak można ciekawie żyć, a tym samym przełamują postawę bierności swoich kolegów i koleżanek. Jednocześnie wzorowo wypełniali swoje obowiązki szkolne jak również obowiązki pracownika podczas odbywania przygotowania zawodowego.

4aaa

Wśród nagrodzonych uczestników byli również finaliści i laureaci ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP: Dawid Wadas – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie zawodowym - „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” z wiedzy o przepisach BHP i prawie pracy, Justyna Sosna finalistka tego samego konkursu w zawodzie fryzjer, Dominka Kretus i Weronika Cupek - finalistki w zawodzie kucharz, Jan Proskurnicki –finalista w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Dodatkowo nagrodzeni zostali uczestnicy, którzy godnie reprezentowali OWK OHP na Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Młodzieży OHP w CKiW w Pleszewie w dniach od 10-13.06.2019 r. tj. Julia Błaszczak z HP w Polanowicach oraz Dominika Stachowiak, Justyna Staniak, Filip Król, Adam Kelmer i Ralf Kosok z HP w Opolu.

 

 

Bernadeta Orlikowska