Dnia 19.06.2019r zakończył się cykl warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie. Zajęcia były prowadzone przez doradcę zawodowego Magdalenę Wajdzik z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nysie.


Zajęcia w formie warsztatów odbywały się cyklicznie. W ich trakcie uczestnicy zapoznawali się ze znaczeniem komunikacji interpersonalnej . Starali się zbudować pozytywny obraz samego siebie. Kształtowali umiejętności stosowania zachowań asertywnych w procesie poszukiwania zatrudnienia. Ćwiczyli umiejętności planowania i formułowania celów, a także przeprowadzili analizę realizacji celów zawodowych i osobistych. Młodzież także pracowała nad umiejętnością prezentacji siebie. Jednocześnie podopieczni , mierząc się z samym sobą, rozpoznawali i nazywali swoje mocne i słabe strony, o których wiedza jest niezbędna w celu dokonania dobrej autoprezentacji.


Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży bezrobotnej. Uczestniczyli w nich z wielkim zaangażowaniem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zaproponowane przez doradcę ćwiczenia praktyczne.


Na koniec zajęć zostały wręczone zaświadczenia o aktywnym udziale w warsztatach.


Magdalena Wajdzik