W dniu 19 czerwca 2019 głubczycka młodzież wraz ze społecznością szkolną Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach uczestniczyła w uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego 2018/2019.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor ZSM p. Jan Łata witając zaproszonych gości i zgromadzonych uczniów szkoły. Następnym punktem uroczystości było wręczanie nagród i wyróżnień dla uczniów, którzy w szczególny sposób na to zasłużyli. Nasi uczestnicy otrzymali wyróżnienia z rąk Starszego Cechu p. Józefa Kamińskiego za wzorową postawę i osiągnięcia na polu praktycznej nauki zawodu oraz z rąk Komendanta Hufca p. Kseni Domereckiej za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz hufca, działalność wolontariacką oraz zaangażowanie w działania na rzecz środowiska lokalnego. Uroczystość zwieńczono obdarowaniem dyrekcji szkoły oraz wychowawców klas kwiatami i podziękowaniami. Jako, że rozpoczynamy wakacje nie mogło zabraknąć refleksji na temat świadomego spędzania czasu wolnego i bezpieczeństwa w podejmowaniu różnorakich aktywności, mając na uwadze, że młodość rządzi się swoimi prawami i niejednokrotnie bezrefleksyjną brawurą. Kadra Głubczyckiego Hufca składa wszystkim uczestnikom najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną pracę. Jednocześnie życzy młodzieży, jej rodzicom i opiekunom, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku, by upłynął spokojnie, by wszyscy mogli zrealizować swoje plany i nad zwyczajniej w świecie odpocząć. Życzymy wszystkim bezpiecznych i pełnych wrażeń wakacji, by wolny czas spędzić tak, by zmęczyć się beztroską dnia codziennego i zatęsknić do książek, zeszytów, pracy zawodowej i porannego wstawania.


Ksenia Domerecka