W dniu 23.06.2019r. przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oleśnie i Starostwa Powiatowego w Oleśnie uczestniczyli w Dniach Praszki z Biesiadą Świętojańską.


Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce. Dni Praszki były okazją do promocji działalności Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie. W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy odwiedzili nasze stoiska . Pani Anna Małek udzielała informacji na temat ofert pracy dostępnych w powiecie oleskim. Doradca zawodowy Pani Ewa Korzeniewska udzielała informacji i porad w zależności od potrzeb młodzieży. Rodzice oraz młodzież mieli również możliwość, aby osobiście uzyskać informacji na temat oferty szkoleniowo – wychowawczej Ośrodka oraz zasad działania jednostki. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnie Panie Mirosława Kubacka i Irena Nowak udzielały cennych informacji rodzicom, którzy chcieliby w przyszłości uniknąć tego, aby ich dzieci miały styczność z dopalaczami i nie tylko. Zainteresowani mogli zrobić badania spirometrii, tkanki tłuszczowej i ciśnienia.

dnipraszkiiii


Zaprezentowana oferta wszystkich jednostek cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Serdecznie dziękujemy organizatorom za umożliwienie zaprezentowania naszej oferty podczas Dni Praszki. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Anna Małek, Ewa Korzeniewska