W minionym tygodniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie odbył się piknik podsumowujący międzynarodowy projekt pt.: „Międzykulturowa ławka polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze”, który był jednym z elementów współpracy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz zagranicznych partnerów: Specjalnej Szkoły Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego im. Ruth Cohn z Arnsberg w Niemczech oraz Szkoły Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej z Kosowa na Ukrainie.

Młodzież biorąca udział w projekcie podczas pikniku prezentowała, jako wyraz wspólnej pracy rzemieślniczej stworzoną przez siebie zadaszoną ławkę – rezultat końcowy swojego działania. Na pikniku nie zabrakło również fotograficznej wystawy plenerowej upowszechniającej wydarzenia, w których młodzież brała udział w czasie trwania trójstronnego spotkania.

piknik 2222                    piknik 555

W pikniku brali udział zaproszeni goście: kierownictwo Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz delegacja ze szkoły partnerskiej w Niemczech: Dyrektor Szkoły Ruth-Cohn-Schule Pani Claudia Brozio, Pan Werner Roland – były Dyrektor szkoły „Berufskolleg am Eichholz” i Pani Ruth Reintke – pracownik administracyjny. Młodzież podczas plenerowego spotkania gościła lokalne władze samorządowe, w tym: Starostę Oleskiego – Pana Rolanda Fabianek. Dodatkowo uczestnicy projektu mieli przyjemność zaprosić na piknik lokalnych partnerów OSiW, takich jak: Dyrektorów lokalnych szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych, Komendanta KPP Straży Pożarnej i Prezesa Polskiego Związku Niewidomych w Oleśnie Pana Adriana Dragona oraz uczestników wraz z opiekunami Warsztatów Terapii Zajęciowej. W czasie trwania spotkania młodzież chętnie wymieniała się z zaproszonymi gośćmi swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, które nabyła podczas zespołowych warsztatów i zajęć, dzięki czemu nie zabrakło przy wspólnym grillu uśmiechów i satysfakcji ze wspólnej międzynarodowej pracy.

piknik 333                  piknik 444

Podczas pikniku młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy ukazała wspólną rolę organizatora, świetnie się przy tym dogadując. Ważnym elementem pikniku było omówienie i podsumowanie międzynarodowego spotkania, przypomnienie sobie zajęć i wycieczek, które miały miejsce podczas projektu, ale przede wszystkim kluczowym momentem kończącym piknik było ukazanie rezultatu całego przedsięwzięcia – „międzykulturowej ławki”, na której widnieją loga OHP i zagranicznych partnerów. W kolejnym dniu nastąpiło uroczyste pożegnanie uczestników zza granicy, których żegnała oleska młodzież, dając im w podziękowaniu za spędzony czas i wspólną pracę upominki i pamiątki związane z polską kulturą. Goście po pożegnaniu wyjechali w drogę powrotną do swoich domów.

piknik6     piknik8

 logo PNWM