W ubiegłym tygodniu zakończyła się pierwsza forma wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Nysie. Uczestnicy zrealizowali zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym Magdaleną Wajdzik.

Beneficjenci dokonali wieloaspektowej oceny preferencji zawodowych, a także dla każdego uczestnika został stworzony Indywidualny Plan Działania. Ponadto młodzież pracowała nad umiejętnością autoprezentacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, oraz zapoznała się ze znaczeniem komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy projektu przeprowadzili analizę realizacji planów zawodowych i osobistych oraz ćwiczyli umiejętności planowania i formułowania celów. Dużo czasu zostało poświęcone dokumentom aplikacyjnym. Doradca zawodowy Magdalena Wajdzik szczegółowo omówiła budowę CV oraz listu motywacyjnego. Ostatnia część warsztatów została przeznaczona na zaprezentowanie własnej osoby podczas rozmowa kwalifikacyjnej.

nysa2     nysa3


Nabyta podczas zajęć wiedza, ułatwi młodym ludziom uczestniczenie w spotkaniach rekrutacyjnych z pracodawcami, umożliwi skuteczniejszą autoprezentację oraz pokonanie wewnętrznych barier.


Magdalena Wajdzik

stawiam logo 1024x132 768x99