Uczestnicy Hufca Pracy w Opolu wspólnie z grupą litewskich uczniów z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszko z Kowalczuk (Kalveliai) biorą udział w polsko-litewskiej wymianie w ramach projektu „Artystyczny obraz Polski i Litwy”, sfinansowanego ze środków Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Polska grupa bardzo ciepło i miło przyjęła młodzież z Litwy w Opolu. Od momentu pierwszych zajęć integracyjnych dały się zauważyć pozytywne relacje między partnerami. Młodzież uczyła się swoich imion, wzajemnie przeprowadzała wywiady aby poznać kolegę z kraju sąsiedzkiego, który jest im znany z lekcji historii, geografii oraz języka polskiego.


Pierwsze zajęcia stanowiły też doskonałą bazę do rozmów o stereotypach i uprzedzeniach a także trudnej historii obu krajów. Gospodarze próbowali się dowiedzieć „Co Litwini myślą o Polakach” a goście „Co Polacy myślą o Litwinach”. Po prezentacji plansz, na których młodzież wypisywała cechy każdego narodu wywiązała się bardzo sympatyczna dyskusja na temat tego, że łączy nas wiele, a stereotypy i uprzedzenia wynikają najczęściej z niewiedzy na temat sąsiada. Wspólne rozmowy polsko - litewskie to doskonała baza do wzajemnego poznania życia i twórczości artystów, którzy tworząc sztukę stają się uniwersalni dla obu krajów, ponieważ prawdziwa sztuka nie zna granic i uprzedzeń. Poprzez sztukę buduje się nasza wrażliwość na drugiego człowieka i postrzeganie świata, a tym samym nasza tożsamość, która jak sztuka może być europejska i bez granic, czego młodzież zainspirowana malarstwem i fotografią będzie szukać w sobie albo w uniwersalnych wartościach.

aut
Grupy jeszcze przed wymianą w swoich krajach przygotowały się do artystycznego projektu o sztuce i tożsamości polskiej i litewskiej. Zapoznali się z dziełami takich malarzy i fotografików jak: Mikołaj Ciurlionis, Ferdynard Ruszczyc, Anna Krepsztul czy Jan Bułhak, których twórczość utożsamiana jest z Polską i Litwą.
W czasie realizacji polsko-litewskich warsztatów w Opolu od pierwszych zajęć poszukują inspiracji do stworzenia polsko - litewskiego katalogu sztuki, który będzie zawierał ich widzenie świata, być może różne od tego, jakimi widzieli go litewscy i polscy artyści przełomu XIX i XX wieku. Dyskutowali nad szatą graficzną katalogu sztuki, czy wykonać go w formie nowoczesnej czy pozostać w konwencji malarstwa klasycznego. Młodzież chętnie się dzieliła zadaniami i omawiała wspólne działania.


Aby zmierzyć się z malarsko-fotograficznymi zadaniami obie grupy musiały poznać nieco teorii sztuki. Malarstwo młodzież poznawała zarówno podczas prezentacji o Mikołaju Ciurlionisie, przygotowanej przez uczniów litewskich jak i na zajęciach w Muzeum Śląska Opolskiego.

7           8


Wiedza o teorii barw, perspektywie powietrznej, linearnej kompozycji i kadrowaniu została wykorzystana przez młodzież podczas zajęć fotograficznych pod kierunkiem pana Andrzeja Sznejwejsa, artysty plastyka i Prezesa Związku Artystów Plastyków w Opolu. Umiejętność kadrowania obrazu jest ważna zarówno w malarstwie jak i fotografii co młodzież sama mogła ocenić podczas zajęć, na których analizowała swoje pierwsze prace.


Podczas zadań praktycznych na terenie miasta Opola młodzież szukała cech tożsamości Europejczyka, poprzez fotografowanie poznawała historię miasta oraz miejsca i osoby związane z kulturą i sztuką Opola. Ciekawą formą zwiedzania miasta Opola była gra miejska, którą przygotowała sama młodzież i wzięła w niej aktywny udział w grupach mieszanych narodowo.

gra miejska           gra miejska 2


W czasie trwania wymiany polsko-litewskiej w dniach od 01.07 do 07.07.2019r. podczas aktywnych zajęć w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach pod okiem fachowców obie grupy uczyły się malowania opolskich wzorów na wykonanych przez siebie zakładkach, a uczniowie litewscy pokazali polskim uczestnikom ludowe ornamenty Litwy.

3jpg          4

Obie grupy spróbowały sił w miniaturowych szkicach i akwarelach z natury podczas zwiedzania skansenu Wsi Opolskiej. Ważnym elementem łączącym oba kraje jest okrągła rocznica podpisania Unii Lubelskiej za panowania króla Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów, których historię młodzież pozna podczas spaceru po litewskich śladach w Krakowie z wykorzystaniem opracowania „Litewski Kraków” autorstwa dr Kamila Peceli.

5          6


Do końca projektu jeszcze wiele pracy i wrażeń, ale wszyscy są pozytywnie „zakręceni” i bardzo lubią uczyć się poprzez edukację nieformalną.

Robert Mielcarek

 

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

logoPL LT prawa     men

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Logo OHP