Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie 8-6 działający przy Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Opolu po raz kolejny bierze udział
w projekcie współfinansowanym ze środków Erasmus+.


18 lipca odbyło się spotkanie przygotowawcze grupy młodzieży OHP, która wraz z młodzieżą litewską ze szkół średnich z miasta Alytus weźmie udział
w warsztatach kulinarno-medialnych w Namysłowie w ramach projektu „Jedność w różnorodności-medialnie, kulinarnie, europejsko!”.


Młodzież przyjechała ze swoimi pomysłami, aby przygotować teren i część działań jeszcze przed polsko-litewską wymianą. Uczestnikom zależy na tym by szybko przełamać bariery kulturowe i językowe. Są otwarci na poznanie młodzieży z innego kraju i nie poddają się stereotypom.


Podczas spotkania przygotowawczego udało się w kreatywny sposób narysować „papierowe ludziki”, które posłużą do warsztatów na temat stereotypów, funkcjonujących w kraju sąsiedzkim. Podczas wspólnych działań warsztatowych Litwini we własnych grupach opracują zestaw cech Polaków, a także przedstawią jak oceniają własny naród, a Polacy opiszą jak widzą Litwinów i jak postrzegają samych siebie. Następnie grupy wspólnie omówią jak widzą własny naród, a jak są postrzegani przez innych.

 

e22
Uczestnicy mieli okazję omówić szczegółowo program działań oraz twórczo spierali się nad kształtem plakatu na „biesiadę letnią”, końcowe wydarzenie projektu z udziałem przedstawicieli różnych instytucji. Młodzież wspólnie debatowała nad wzorem nadruku na koszulki promujące projekt oraz program Erasmus+. Ważnym elementem spotkania było opracowywanie gier i zabaw integracyjnych a także tworzenie scenariusza wieczorku polskiego, odzwierciedlającego polskie tradycje narodowe i polskie kulinaria.

e11
Przygotowania do projektu rozpoczęte jeszcze w roku szkolnym, będą kontynuowane w małych grupach i indywidulanie podczas wspólnych spotkań w czasie wakacji.


Już teraz niecierpliwie czekamy na spotkanie z młodzieżą litewską, która przyjedzie do Namysłowa 9.08.2019r.


Katarzyna Jagielska

EU flag Erasmus vect POS                                                       Logo OHP 1

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.