02.09.2019 r. o godz. 9.30 w związku z rozpoczęciem kolejnego roku szkoleniowego, Komendant Hufca oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 oficjalnie powitali uczestników. Następnie tradycyjnie wspólnie odśpiewano Hymn Polski.

Uczczono również minutą ciszy pamięć ofiar II wojny światowej. Pani Komendant w swoim wystąpieniu przypomniała szerzej tą tragiczną kartę naszej historii.

rozpoczęcieny
Po spotkaniu ogólnym uczestnicy poszczególnych grup wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie omówiono sprawy organizacyjne.


Swoje rozpoczęcie roku mieli również nasi uczestnicy z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na uroczystościach w Zespole Szkół Technicznych obecni byli wychowawcy HP Nysa. Od tej pory będą oni towarzyszyć swoim podopiecznym przez cały rok szkoleniowy 2019/2020.

Anna Zielińska