Nadszedł wrzesień, a wraz z nim uczestnicy Hufca Pracy powrócili do placówki, aby spotkać się z nauczycielami i rówieśnikami. O godzinie 9.00 uroczyście rozpoczęto nowy rok szkoleniowy.

Pani Komendant oraz Dyrekcja szkoły powitała zgromadzonych uczniów. Wszystkim uczestnikom życzono, aby czas spędzony w szkole był efektywny i pracowity. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się do klas na spotkania z wychowawcami.