Uczestnicy Hufca Pracy w Opolu zarówno ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych jak i Branżowej Szkoły I stopnia, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, stanowiących ważny element w wychowaniu i edukacji młodzieży.

W ramach zajęć odbywających się poza terenem szkoły, młodzież miała okazję do odkrywania nowych zainteresowań i umiejętności sportowo-rekreacyjnych. W ramach wyjść do kina i do Muzeum Śląska Opolskiego uczestnicy mieli możliwość obcowania z kulturą oraz historią naszego miasta i regionu poprzez zapoznanie się z wystawami oraz ekspozycjami muzealnymi związanymi z dziejami Opola. Dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi cieszyło się wyjście do kręgielni, gdzie pod opieką trenera uczestnicy mieli okazję poznać regulamin, zasady gry a także wyposażenie kręgielni. Dla wielu uczestników było to pierwsze spotkanie z tą ciekawą i fascynującą grą. Zabawie towarzyszyła zdrowa rywalizacja i przestrzeganie zasad fair play a chęć wygrania w turnieju z wychowawcami, dodawała młodzieży dodatkowych emocji. Takie wyjścia wpływają korzystnie na budowanie i nawiązywanie pozytywnych relacji wychowawców z uczestnikami, pozwalając im na wzajemne poznanie swoich zainteresowań.

Agata Olszowa-Popiel

2

1 2

1 4