W dniu 27 listopada br. uczestnicy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy pn. „Europa da się lubić”. Młodzież przyjechała z HP w Głubczycach,  Kędzierzynie - Koźlu, Nysie, Opolu, HP w Brzegu oraz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie i Namysłowie.

Konkurs organizowany jest od kilku już lat i każdego roku dostarcza wszystkim wielu emocji. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat instytucji unijnych, prawa, zasad, charakteru funkcjonowania UE jak również jej państw członkowskich. Podobnie jak w latach poprzednich młodzież rozwiązywała test składający się z 15 pytań oraz odpowiadała na 10 pytań zamkniętych. Pomimo, iż zakres wiedzy dotyczący UE jest obszerny to młodzież odpowiadała na pytania prawie bezbłędnie. Ponadto w tym roku każda drużyna przygotowała prezentację dotyczącą innego kraju członkowskiego, który został  wcześniej wylosowany przez Komisję Konkursową. Młodzież przedstawiała wszystkie walory wylosowanych Państw tj. Chorwacji, Węgier, Słowacji, Malty, Cypru, Szwecji i Austrii.  Każda z prezentacji była ciekawa i w sposób interesujący przedstawiała historię, sztukę, literaturę oraz walory geograficzne danego kraju. Po dokonaniu oceny prezentacji i podsumowaniu liczby punktów zdobytych w testach wiedzy, Komisja Konkursowa w składzie  Łukasz Kubica-Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP, Ewa Zajączkowska Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania OWK OHP oraz Bernadeta Orlikowska –główny specjalista ds. kształcenia zawodowego przyznała: I miejsce reprezentacji z OSiW w Oleśnie w składzie: Wiktoria Walnik i Sebastian Bereska, II miejsce reprezentacji  z HP w Kędzierzynie-Koźlu w składzie: Karol Święch, Mateusz Grabiński oraz Michael Golec, natomiast III miejsce reprezentacji z HP w Głubczycach w składzie: Krzysztof Lipiński, Jakub Sitnicki i Dominik Mazurkiewicz. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty prezentowe EMPIK natomiast pozostali uczestnicy dyplomy i pendrivy. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundował Komendant Wojewódzki OHP Pan Dariusz Medoliński.

Bernadeta Orlikowska

1

Test pisemny z wiedzy ogólnej o Unii Europejskiej

1

Prezentacja wybranych państw

1

Zwycięzcy konkursu Wiktoria Walnik i Sebastian Bereska z OSiW w Oleśnie

1

 Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz przedstawiecielami Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP