W dniu 27.11.2019r. w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie odbyło się przedstawienie teatralne pt.” ABC Mocarza ”. Było to przedstawienie w ramach  programu profilaktyczno - resocjalizacyjnego prowadzonego w OSiW.

Spektakl poruszał  problem związany z tzw. „dopalaczami”, które stały się głośnym tematem medialnym, ze względu na wiele ujawnionych przypadków powikłań zdrowotnych po ich zażywaniu, a nawet śmierci. Spektakl poruszał również zagrożenie innego uzależnienia, jakim jest alkoholizm. Wszystkie te czynniki, często powodują  rodzącą się  w człowieku agresję i przemoc.W przedstawieniu mogliśmy zobaczyć sytuację opisującą początek uzależnienia, zakończenie oraz formy pomocy w takich przypadkach . Spektakl przedstawiła grupa teatralna z Krakowa z Agencji Artystycznej Galana.Młodzież była zachwycona grą aktorską i tematem poruszonym w spektaklu. Po zakończeniu odbyła się z wychowankami pogawędka oraz opis wrażeń towarzyszących po obejrzeniu przedstawienia.

Aneta Pilarska

Katarzyna Janik

IMG 20191127 165058

IMG 20191127 165058