Jak co roku w listopadzie HP Opole zgodnie z tradycją obchodził wigilię św. Andrzeja. Dzień ten wywodzi się z wierzeń ludowych. Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła wszystkim ludom przez wieki. Aby zrozumieć czy zjednać sobie siły przyrody, stosowano liczne wróżby, zabiegi magiczne i zaklęcia.

Są różne sposoby, aby dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości. Można pójść do wróżki, która ma czarnego kota i szklaną kulę. Można zapytać cyganki, która wróży z kart i ręki. Można też wróżyć sobie samemu, ale trzeba to robić w czasie niezwykłym. Do dzisiaj przetrwała tradycja andrzejkowa, będąca jedynie zabawą połączoną ze wspólnymi wróżbami dziewczyn i chłopców. Aby wróżby i przepowiednie się spełniły wspólnie zaczarowaliśmy to spotkanie. Wróżka Kinga przepowiadała przyszłość z kart, gwiazdek, kubków szczęścia, koła fortuny, słodkich ciastek, kostek do gry, szczęśliwych butów i kolorowych piór. W zabawie wzięli udział nauczyciele i wychowawcy hufca. Tegoroczne spotkanie Andrzejkowe było wesołym spotkaniem towarzyskim, dostarczyło wielu przeżyć i emocji, dlatego wszyscy chętnie brali w nim udział.

Agata Olszowa Popiel

11

11

11