W dniu 28 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu młodzież szkolna brała udział w warsztatach ratowniczych z udzielania podstawowej pierwszej pomocy podczas wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Zajęcia odbyły się w sali gimnastycznej i odbywały się pod opieką wychowawcy Agaty Olszowej- Popiel (ratownika wodnego Centrum Nurkowego WOPR Opole). Zorganizowane zostały przez HP Opole.

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Należało więc omówić pierwszą pomoc i oswoić się z nią. Warsztaty miały charakter instruktażowy bez rywalizacji. Składały się z wykładów, ćwiczeń praktycznych i pokazów ratowniczych, prawidłowego zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. Młodzież miała możliwość zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem. Głównym celem była poprawa bezpieczeństwa młodzieży i świadomość potrzeby wiedzy z zakresu pierwszej pomocy poprzez aktywne uczestnictwo i nabycie podstawowych umiejętności. Podczas zajęć praktycznych realizowane były zadania poświęcone nauce i doskonaleniu umiejętności resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Zadania te realizowane były przez lekarza medycyny ratunkowej i studenta pielęgniarstwa. Do celów treningowych użyto fantomy oraz zestaw AED. Ważnym elementem spotkania było zapoznanie się z procedurami powiadamiania służb ratowniczych oraz psychicznego wsparcia poszkodowanym w zdarzeniach. Młodzież bardzo chętnie brała udział w warsztatach. Potwierdziła, że wiedza zdobyta podczas zajęć będzie niezwykle przydatna i być może kiedyś przyczyni się do uratowania komuś życia. W warsztatach bardzo chętnie wzięli udział nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych.

Agata Olszowa – Popiel

111

111

111