Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie  zorganizowali wycieczkę zawodoznawczą dla uczestników OSiW w dniu 26.11.2019r. do Opola.W ramach tego wyjazdu organizatorzy zapewnili wiele atrakcji dla uczestników, którzy przejawiają zainteresowania zawodami służb ratowniczych oraz zawodami artystycznymi.

Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem Centrum Edukacyjnego przy Miejskiej Komendzie PSP w Opolu. Młodzież miała możliwość uzyskać wiele ciekawych informacji dotyczących pracy w zawodzie strażak.  Uczestnicy zapoznali się również z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkową atrakcją spotkania była nauka pierwszej pomocy. W programie wycieczki było również zwiedzanie Radia Opole. Pan Adam Ramczykowski Dyrektor marketingu  przedstawił młodzieży ciekawą historię powstawania Radia Opole, oraz pokazał ile przez te lata się zmieniło. Młodzież miała  także możliwość z bliska zobaczyć  na czym polega praca reporterów, autorów pasm programowych, realizatorów dźwięku oraz jak działu technicznego. Uczestnicy z ciekawością słuchali,  a także zadawali wiele pytań,  na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Studia Nagrań Pana Arka Kondrowskiego.Młodzież zdobyła tu ciekawą wiedzę na temat zawodu realizator dźwięku. Podczas rozmowy dowiedzieli się, że realizator dźwięku jest osobą odpowiedzialną za techniczną i artystyczną stronę realizacji dźwięku w trakcie koncertów i imprez prowadzonych przy użyciu sprzętu nagłośnieniowego lub w studiu nagrań, w studiu radiowym czy telewizyjnym. Zadaniem realizatora jest uzyskanie odpowiedniego brzmienia dźwięku.Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Adama Ramczykowskiego Dyrektora marketingu Radia Opole, Pana Arka Kondrowskiego właściciela Studia Nagrań w Ozimku oraz dla  przedstawiciela OSP PSP w Opolu. Dziękujemy również Panu Patrykowi Śródzie za pomoc w organizacji naszej wycieczki zawodoznawczej.

Ewa Korzeniewska, Anna Małek

111111