Cyklicznie Święty Mikołaj  gości na Strzelnicy Sportowej w Nysie przy ul. Poniatowskiego, gdzie odbyły się coroczne Mikołajkowe Zawody Strzeleckie. Organizatorami wydarzenia było Kolo Strzeleckie działające przy 8-4 HP Nysa przy współudziale Zarządu Rejonowego LOK  oraz Koła Strzeleckiego przy ZST w Nysie, a jego celem była popularyzacja strzelectwa sportowego, zdrowa rywalizacja w połączeniu z zabawą oraz integracja uczestników.

Zasady bezpieczeństwa oraz regulamin zawodów omówił opiekun Koła  Strzeleckiego Piotr Romek wspólnie z Mirosławem Liznerem, nadzorującym strzelanie z ramienia ZST Nysa.  Zawodnicy rywalizujący na strzelnicy oddali łącznie po 10 ocenianych strzałów z pozycji stojącej bez podpórki z karabinka Slawia, kaliber 4,5 mm. Przeprowadzono rywalizację zespołową i indywidualną oraz wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Zespoły otrzymały  puchary i słodkiego Mikołaja, a dla najlepszego strzelca ufundowano pamiątkową statuetkę. Prezes ZR LOK Krzysztof Hofman wyróżnił najlepsza zawodniczkę imprezy złotym medalem. Miłym podsumowaniem wydarzenia było podziękowanie za całoroczną współpracę w sferze organizacji imprez sportowych  panu Mirosławowi Liznerowi oraz Prezesowi ZR LOK Nysa.

Piotr Romek

1

1

1

1