W dniu 5.12.2019 w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu  odbyło się uroczyste otwarcie pracowni kształcenia zawodowego: pracowni samochodowej , logistycznej ,sprzedaży i komputerowej zrealizowanych w ramach projektów unijnych RPO „ Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” i „ Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”.

Gości przywitała Pani Renata Jabłońska- Denes Dyrektor Szkoły. Wśród zaproszonych   gości byli min. Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Jacek Monkiewicz, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Pani  Ewa Smolińska, Burmistrz  Brzegu Pan Jerzy Wrębiak . W trakcie uroczystości zaśpiewał uczestnik OHP i uczeń ZSB w Brzegu  Damian Lis, który zajął II miejsce w 17 Konkursie Pieśni Patriotycznej w Opolu oraz otrzymał tytuł osobowości Sceny. Wszyscy zgromadzeni udali się do pracowni, by uroczyście zainaugurować ich otwarcie.Po tym uroczystym otwarciu nastąpiło spotkanie gdzie zaserwowano słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych. W trakcie uroczystości panowała spokojna i kulturalna atmosfera a młodzież zachowała się z szacunkiem do organizowanego wydarzenia.

Agata Straub

1

1

1

1

1

 

1