Dnia 19.12.2019 r. uczestnicy Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu zaproszeni zostali przez panią Alicję Krajczyk – kierownik Domu Dziennego Pobytu „Wrzos” na Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych i samotnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu.

Młodzież pod opieką wychowawcy przygotowała ciekawy program artystyczny składający się z wierszy, pastorałek i kolęd, który przedstawiła na rozpoczęcie spotkania wigilijnego  dla seniorów. Występ  wysłuchany został przez starsze osoby w dużym skupieniu, wywołując wśród zgromadzonych wiele emocji i refleksji.  Program zakończył się przekazaniem przez uczestników dyrekcji MOPS zapalonej świecy bożonarodzeniowej, świątecznymi życzeniami  i wspólnym śpiewaniem kolęd z podopiecznymi „Wrzosu”.  Uczestnicy otrzymali od organizatorów wigilijnego spotkania pochwały, słodkie upominki  i podziękowania za występ oraz prośbę o dalszą współpracę i działania na rzecz seniorów i integracji międzypokoleniowej. 

Beata Smutek

1

2