Kolejny dzień w Hufcu Pracy w Nysie przeżyliśmy na sportowo. W dniu 14 stycznia został zorganizowany turniej tenisa stołowego dla klas podstawowych. Na podstawie rozgrywek wewnątrzklasowych wyłoniono dwie najlepsze osoby, które rywalizowały na poziomie między klasowym. Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.

Rozpoczęcie imprezy poprzedziło losowanie, które zadecydowało o kolejności rozgrywek. Rozgrywki przebiegały w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników - co bardzo cieszyło organizatorów - oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play. Nadrzędnym celem turnieju było krzewienie kultury fizycznej oraz popularyzacja tenisa stołowego wśród naszych wychowanków i wydaje się, że założony przez nas cel został osiągnięty.

1

2

Wyniki rozgrywek prezentują się następująco:

I miejsce – Gracjan klasa 8

II miejsce – Klaudia klasa 8

III miejsce – Małgorzata klasa 7

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez wychowawców nyskiego hufca i mamy nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.

 

Sporządziła Katarzyna Madej