W ramach tegorocznej „Akcji Zima 2020” kadra Hufca Pracy w Brzegu zorganizowała zajęcia sportowe oraz rekreacyjne dla uczestników. Młodzi ludzie brali udział w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej ZSB w Brzegu, podczas których dziewczęta miały okazję przygotować się do wojewódzkich zawodów w siatkówkę, które odbędą się pod koniec miesiąc w Oleśnie.

Młodzież brzeskiego hufca  w ramach akcji  „Bezpieczne ferie” miała również okazję,  by zwiedzić zabytki brzeskie, podczas których młodzież otrzymała informację nie tylko o historii miasta, ale również  o różnych stylach architektonicznych. Spacer turystyczny został  zwieńczony odwiedzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu. Biblioteka ta jest jednym z najnowocześniejszych bibliotek w regionie. Pracownik biblioteki oprowadził młodzież po salach. Młodzież został poinformowana, że może korzystać nie tylko z bogatego księgozbioru, ale również z internetowych serwisów jak i gier planszowych. Zajęcia zaproponowane przez brzeską kadrę  miały na celu pokazanie młodym ludziom  licznych form spędzania wolnego czasu tzn. gry sportowe zespołowe, czytanie książek, turystykę połączoną  z historią. Wychowawcy starają się zasiać w młodych ludzi ziarna zainteresowań zachęcając do  aktywnych form  wypoczynku  jako alternatywę na „nudzi mi się”.” Aktywni i zdrowi” to hasło bieżących zajęć prowadzonych w ramach „Bezpieczne ferie”.

Małgorzata Słodkowska

7

7

7

7

7

7