Ważna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w II Biegu Papieskim, organizowanym przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP 

Regulamin - należy zapoznać się z regulaminem i podpisać stosowne oświadczenie

 

Informujemy, że z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń.

Aktualne decyzje ws. organizacji kształcenia młodzieży w panujących obecnie warunkach epidemiologicznych. 

 

Zapisy dotyczące uczestników OHP:

 • w szkołach podstawowych i branżowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym;
 • do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość. Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy (źródło MEiN).

 

W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa jedynie maseczką.

 

Uczestnicy, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu, mogą zgłosić swojemu wychowawcy chęć nauki zdalnej w siedzibie jednostek OHP - hufca pracy, ośrodka szkolenia i wychowania, centrum kształcenia i wychowania.

 

Ograniczenia obowiązujące w całej Polsce od 27 marca do 18 kwietnia 2021 r. Zamknięte będą:

 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, drogerii, salonów prasowych, księgarni i aptek;
 • teatry, muzea, galerie sztuki, kina;
 • baseny;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie;
 • przedszkola i żłobki (opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych);
 • wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2;
 • hotele (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy);
 • działalność obiektów sportowych będzie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, zamknięte będą m.in. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

Ponadto:

 • w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.
 • w miejscach kultu religijnego: max. 1 osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra.

 

W dniu 24.11.2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.2087).

W związku z trwającą już od marca br. sytuacją epidemiczną w naszym kraju wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono wiele nowych zasad i ograniczeń. Wszyscy musieliśmy się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. Szczególnie dotkliwie dotknęła ona młode osoby. Młodzież zamiast nauki w szkole przeszła na nauczanie zdalne.Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, bibliotek została zawieszona. Spotkania w gronie kolegów, przyjaciół i znajomych zostały mocno ograniczone. W takiej rzeczywistości jesteśmy już od ponad 8 miesięcy i nie wiemy co będzie dalej. Sytuacja ta wywołuje u nas wszystkich bunt, niepokój i lęk. W związku z tym przygotowaliśmy w 4 odcinkach krótki poradnik o tym jak radzić sobie w tym trudnym czasie ze swoimi emocjami, lękami czy obawami. Poradnik jest dedykowany dla wszystkich uczestników Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Zapraszamy również do skorzystania z niego wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe. Poradnik został przygotowany przez psychologa Panią Alicję Lenarczyk.

 

Część I:

 

 

Część II:

 

 

Część III:

 

 

Część IV:

 

Art. 15f.1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30.b. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148, z późn.zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowania zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.