W dniu 24.11.2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.2087).

Zawiera ona aktualne decyzje ws. organizacji kształcenia młodzieży w panujących obecnie warunkach epidemiologicznych. Przedłużono do dnia 03.01.2020 r. ograniczenia funkcjonowania szkół i dalszej realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Od dnia 30.11.2020 r. zostaje przywrócona możliwość realizacji praktycznego przygotowania zawodowego.

Zgodnie z zapisem § 2a pkt 4 wskazanego rozporządzenia uczestnicy posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą odbywać zajęcia praktyczne, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrażać zdrowiu młodocianego pracownika.

Logo OHP1