Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania szacunków wartości na usługę przygotowania, dostarczenia wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 40 osób w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zaproszenie

Formularz