Opolska Wojewódzka Komenda OHP  zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie uczestników projektu mobilności nr 2016-1-PL01-KA102-024629 „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy",realizowanego w ramach projektu systemowego FRSE: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - IV oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

Załączniki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - opis przedmiotu zamówienia pdf

Formularz ofertowy zał. 2-1  pdf

Formularz ofertowy zał. 2-2 pdf

Notatka z wyboru pdf