Opolska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do składania ofert na: Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych z podziałem na 2 pakiety.

Zaproszenie do składania ofert pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 2 Projekt umowy pdf

Załącznik nr 3 Formularz cenowy dla pakietu nr 1 pdf

Załącznik nr 4 Formularz cenowy dla pakietu nr 2 pdf