Komenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu - kucharz w OSiW w Oleśnie.

Komenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku wychowawca w OSiW w Oleśnie.