Komenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku wychowawca w Hufcu Pracy w Opolu.

Komenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku: młodszy wychowawca w grupie wychowawczej w Prudniku.

Komenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku : Pedagog w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie.