Środowiskowe Hufce Pracy i Hufce Pracy są placówkami o szerokim profilu działań opiekuńczo wychowawczych zapewniającymi młodzieży:

 

  • kompleksowe oddziaływanie wychowawcze oraz profesjonalne zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne i resocjalizacyjne, wyrównawcze oraz pomoc w nauce,
  • uzupełnienie wykształcenia w Gimnazjach dla Dorosłych i Zasadniczych Szkołach Zawodowych,
  • zdobycie atrakcyjnego poszukiwanego na rynku pracy zawodu bezpośrednio w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę i naukę zawodu,
  • status młodocianego pracownika i wynagrodzenie za wykonywaną pracę,
  • szansę na otrzymanie pracy po zakończeniu nauki,
  • uczestniczenie w europejskich projektach wymiany młodzieży,
  • możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach projektów EFS,
  • zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe, kulturalno-oświatowe i turystyczne,

ŚHP w Namysłowie oraz Dąbrówce Dolnej zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie, a pobyt i nauka w są bezpłatne.


 

Hufiec Pracy 8-1 w Głubczycach

HP w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Aleja Śląska 1

tel: 77 486 90 57/669 230 013

e-mail:

e-mail:

Komendant: Ksenia Domerecka


Hufiec Pracy 8-2 w Byczynie

HP w Byczynie

46-220 Byczyna

ul. Borkowska 3

tel.:669 230 015

e-mail:

Komendant: Alicja Bochyńska


Hufiec Pracy 8-3 w Kędzierzynie-Koźlu

HP w Kędzierzynie-Koźlu
47-223 Kędzierzyn-Koźle,
ul.Mostowa 7

tel: 77 481 37 06

e-mail:

Komendant: Maria Strache


Hufiec Pracy 8-4 w Nysie

HP w Nysie
48-300 Nysa,
ul. Słowiańska 15a

tel: 77 409 33 25, 448 27 90

e-mail:

e-mail 2:

Komendant: Dominika Rudkowska


Hufiec Pracy 8-5 w Opolu

HP w Opolu

45-761 Opole,

ul.Niemodlińska 40

telefon :506 168 371, fax: 77 453 66 00

e-mail:

Komendant: Bogumiła Szewczyk - Paluszek


Hufiec Pracy 8-6 w Brzegu

HP w Brzegu

49-300 Opole,

ul.Kamienna 1

telefon :77/ 411-47-32

e-mail:

Komendant: Małgorzata Słodkowska