Masz ukończone 15 lat i szukasz pracy? Zgłoś się do Młodzieżowego Biura Pracy w Opolu! 

Zjajmujemy się:

1. Prowadzeniem pośrednictwa pracy 

2. Poszukiwaniem i gromadzeniem ofert pracy stałej i krótkoterminowej 

3. Prowadzeniem ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

4. Tworzeniem banków informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy 

Aby się zarejestrować musisz mieć:

1. Ukończone 15 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego)

2. Legitymację szkolną lub dowód osobisty 

3, Chęć do pracy

Pracodawco! Szukasz kompetentnego pracownika? Zgłoś się do nas! 

Gwarantujemy:

1. Znalezienie profesjonalnych pracowników

2. Organizację giełd pracy

3. Bezpłatne zamieszczanie ofert pracy na stronie OWK OHP oraz w lokalnych mediach

 

Młodzieżowe Biuro Pracy 

ul. Armii Krajowej 4

45-071 Opole

pokój 107 

tel. 77 456 00 23, 77 456 00 40

e-mail:  

 

ZAPRASZAMY