MCK kierują swe usługi do młodzieży z lokalnych środowisk chcącej skorzystać z usług doradców zawodowych oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Charakter tworzonej sieci Młodzieżowych Centrów Kariery uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności oraz nowe uwarunkowania wynikające z tendencji europejskiego poradnictwa zawodowego.

 

MCK w Oleśnie

Adres: ul. Wielkie Przedmieście 41 | 46-300 Olesno | tel.: (34) 350 21 71(34) 350 21 71Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Doradca zawodowy: Ewa Korzeniewska

Pośrednik pracy: Katarzyna Waryś

Młodzieżowe Centrum Kariery to:

- profesjonalna, wszechstronnie wykształcona kadra (doradca zawodowy)
- aktualny, nowocześnie opracowany zasób narzędzi i metod diagnozy oraz informacji zawodowej
- dostępność usług zarówno dla młodzieży i osób dorosłych (dla osób uczących się, poszukujących pracy jak i pracujących)
- nowoczesne wyposażenie

Oferujemy:

- zajęcia indywidualne i grupowe z dziedziny poradnictwa zawodowego oraz kompetencji społecznych
- porady oraz informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia, rynku pracy
- przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie bilansu kompetencji oraz Indywidualnego Planu Działania
- przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej działalności gospodarczej


Zakres tematyczny zajęć:

Poradnictwo zawodowe:

- Rynek pracy. Odkrywanie  własnych umiejętności i możliwości.
- Metody aktywnego poruszania się po rynku pracy.
- Identyfikacja szans i zagrożeń wynikających z podjęcia zatrudnienia.
- Tworzenie dokumentów aplikacyjnych.
- Sztuka prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
- Podstawy przedsiębiorczości.
- Zainteresowania w aspekcie trafnego wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia.
- Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym.
- Moja kariera – zawód i edukacja. Podejmowanie odpowiedzialności za konstruowanie spójnego projektu zawodowego.
- Własna firma czy ja się do tego nadaję?
- Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
-  Mój pierwszy dzień w pracy.
- Moje predyspozycje zawodowe.
- Zawody przyszłości i bez przyszłości.


Możliwość diagnozy Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych.


Trening umiejętności społecznych:

- Prowadzenie szkoleń i prezentacji.
- Budowanie zespołu.
- Dokonywanie samooceny.
- Planowanie działań; podejmowanie decyzji.
- Radzenie sobie ze stresem.
- Rozwijanie osobowości.
- Rozwijanie umiejętności kierowania zespołem.
- Rozwijanie umiejętności negocjacji.
- Rozwijanie umiejętności zarządzania pracownikami.
- Trening asertywności.
- Trening komunikacji pisemnej.
- Samowiedza.
- Komunikacja interpersonalna (werbalna-niewerbalna).
- Podejmowanie decyzji.
- Warsztaty integracyjne.

Istnieje możliwość modyfikacji bądź zmiany tematu zajęć po uwzględnieniu zapotrzebowania oraz charakterystyki grupy.