Mobilne Centrum Informacji Zawodowej może przyjechać do dowolnej szkoły, instytucji, gminy czy miasta na terenie województwa, aby zorganizować zajęcia i konsultacje oraz udostępnić posiadane zasoby informacyjne.

 

45-071 Opole | ul. Armii Krajowej 4 | tel. 077 456 00 37, 696 402 662 | e-mail:


Usługi MCIZ są bezpłatne.


Doradcy zawodowi: Małgorzata Michalczyk, doradca zawodowy, Dorota Kawalec, doradca zawodowy

MCIZ OFERUJE:

- porady indywidualne oraz zajęcia grupowe
- treningi i warsztaty umiejętności osobistych
- aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów i filmów o zawodach
- możliwość korzystania z multimedialnych programów komputerowych
- metody planowania kariery zawodowej: testy psychologiczne, Indywidualny Plan Działania


MCIZ ZAPEWNIA:

- pomoc wysoko wykwalifikowanych doradców zawodowych
- możliwość wykorzystania najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego
- dostęp do informacji o zawodach (charakterystyki, wymagania psychofizyczne)
- dostęp do informacji o możliwościach kształcenia (w systemie szkolnym i pozaszkolnym)
- dostęp do informacji o rynku pracy (szanse zatrudnienia, zawody przyszłości)