KW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Igielska - Magryś - absolwentka filologii polskiej ze specjalnością komunikacja publiczna na Uniwersytecie  Opolskim. Przez wiele lat związana z pracą w administracji samorządowej i III sektorze. Odpowiadała za pisanie, wdrażanie i koordynację projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Były pracownik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, z ramienia której tworzyła i koordynowała pracę regionalnej rady ds. transformacji 4.0. W październiku 2022 r. powołana na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy.