awŁukasz Kubica

 

Łukasz Kubica absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, na kierunku informatyka i ekonometria oraz zarządzanie. Ukończył studia podyplomowe o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przygotowanie pedagogiczne. Posiadacz szkoleń i certyfikatów z zakresu zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej.

V-ce prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Praszkowskiej. Od 2015r pełni funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy.