Dane teleadresowe:

ul. Pułaskiego 3 B
46-100 Namysłów

tel. 77 410 17 36 / 516 464 060

e-mail:

 

Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania:

Iwona Dobrzańska

 

Z-ca Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania

Monika Herba

 

 

Ogólne informacje

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Namysłowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, umożliwiającą uczestnikom kształcenie, bezpłatny pobyt w internacie i całodzienne wyżywienie.

 

 

 

Oferta edukacyjna

Ośrodek w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – klasa VII i VII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach:
  • kucharz,
  • sprzedawca,
  • murarz-tynkarz,
  • dekarz,
  • rzeźnik,
  • piekarz,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • fryzjer.
 • Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Ponadto młodzież ma możliwość:

 • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
 • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
 • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
 • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 

Warunki przyjęcia do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Namysłowie oraz dokumenty wymagane przy rekrutacji znajdują się w zakładce: Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne.