Dane teleadresowe:

ul. Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno

tel. 34 358 46 52

e-mail:  

 

Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania:

Aneta Wiatr - Żyta

 

Z-ca Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania / Kierownik Internatu:

Tomasz Wiendlocha

 

 

Ogólne informacje

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnieu jest placówką umożliwiającą uczestnikom bezpłatny pobyt w internacie (84 miejsca noclegowe) i całodzienne wyżywienie. Zapewnia całodobową opiekę wychowawczą przez 7 dni w tygodniu, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Zapewnia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnętrznych.

 

 

Oferta edukacyjna

Ośrodek w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

 • Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy - klasy VII i VIII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do wykonywania określonej prac w zawodzie: stolarz, murarz – tynkarz, ślusarz, kucharz, szwacz –tapicer.
 • Branżowej Szkole I stopnia nauka w dowolnym zawodzie. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach: stolarz, murarz – tynkarz, ślusarz, kucharz, szwacz -tapicer

 

Zawody, w których odbywa się przygotowanie zawodowe w warsztatach oraz kuchni OSiW:

 • Stolarz
 • Murarz - tynkarz
 • Ślusarz
 • Kucharz
 • Krawiec - tapicer

 

Zawody , w których realizowane jest przygotowanie zawodowe u pracodawców „zewnętrznych” min.

 • Sprzedawca
 • Fryzjer
 • Mechanik samochodowy
 • Lakiernik
 • Kelner
 • Stolarz
 • Dekarz

 

Ponadto młodzież ma możliwość:

 • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
 • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
 • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
 • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie prowadzi sprzedaż produktów wytworzonych na własnych warsztatach szkoleniowych podczas procesu realizowania przygotowania zawodowego:

 • produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie,
 • świadczenie usług w zakresie prac ślusarskich oraz murarskich,
 • przygotowywanie cateringów.

 

Warunki przyjęcia do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie oraz dokumenty wymagane przy rekrutacji znajdują się w zakładce: Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne.