Jesteśmy państwową instytucją rynku pracy, której szczególnym podmiotem działań są dwie grupy młodzieży: Pierwsza - to młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, niedostosowana społecznie, potrzebująca opieki oraz zdobycia wykształcenia i zawodu. Druga - wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi - zagrożona bezrobociem, aktywnie poszukująca pracy, korzystająca z poradnictwa i informacji zawodowej OHP.

 

Opolska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Armii Krajowej 4 | 45-071 Opole | e-mail:

Wojewódzki Komendant OHP w Opolu

Justyna Soppa | e-mail: | tel. 77 456 00 21

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu

Łukasz Kubica | e-mail: | tel. 77 456 00 21

Dyrektor Zespołu Administracji

Piotr Lachowicz | e-mail:

Główny Księgowy

Iwona Pawlonka | e-mail:

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Tomasz Górny | e-mail:

Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania OWK OHP

Ewa Zajączkowska | e-mail:


Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych

Małgorzata Sadowska | e-mail:

 

Kierownik Zespołu Rozwoju Zawodowego

Celina Szymik | e-mail: | tel. 77 456 00 42

Zespół ds. promocji OWK OHP

Małgorzata Błażejowska-Baklarz, Agnieszka Ryfińska | e-mail: | tel. 77 456 00 39, 77 456 00 44

Duszpasterz Opolskiej Wojewódzkiej Komendy

ksiądz Jarosław Staniszewski | tel. 77 456 00 21

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Działalność i cele OHP

Jesteśmy państwową instytucją rynku pracy, której szczególnym podmiotem działań są dwie grupy młodzieży:

Pierwsza - to młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, niedostosowana społecznie, potrzebująca opieki oraz zdobycia wykształcenia i zawodu.

Druga - wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi - zagrożona bezrobociem, aktywnie poszukująca pracy, korzystająca z poradnictwa i informacji zawodowej OHP.

 

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy


ul. Armii Krajowej 4 | 45-071 Opole | e-mail : | tel. (77) 453 88 82 | fax. (77) 456 00 32

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

(77) 456 00 23, (77) 456 00 40 | e-mail:

Dyrektor CEiPM

Tomasz Górny | (77) 456 00 25 | e-mail:

 

Zespół ds. kształcenia i wychowania  OWK OHP

Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i  Wychowania OWK OHP

Ewa Zajączkowska | (77) 456 00 33 | e-mail:

Starszy specjalista ds. organizacji kształcenia zawodowego

Bernadeta Orlikowska | (77) 456 00 46 | e-mail:

 

Dział Kadr

Karolina Deker | (77) 456 00 28 | e-mail:

Refundacje

Refundacja CEiPM

Składanie wniosków o zawarcie umowy o refundacje oraz wniosków o zwrot poniesionych kosztów na refundację

Bożena Smereczyńska –

Hanna Wójcik –

Tel: (77) 456 00 29, (77) 456 00 30   


Refundacja OWK OHP

Zawieranie umów o refundację 

Małgorzata Michalczyk –

Tel: (77) 456 00 30

 

Refundacje księgowość

Agnieszka Maciołek –

Justyna Kamińska –

Tel: (77) 456 00 26, (77) 456 00 36

 

Księgowość

Księgowość OWK OHP | (77) 456 00 27

Zespół Programów Międzynarodowych

Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych

Małgorzata Sadowska | (77) 456 00 45 | e-mail:

Starszy referent ds. programów edukacyjnych i współpracy międzynarodowej

Agata Szpak | (77) 456 00 20 | e-mail:

Starszy referent ds. programów edukacyjnych i współpracy międzynarodowej

Małgorzata Machelska | (77) 456 00 20 | e-mail:


Zespół Administracji

Dyrektor Zespołu Administracji

Piotr Lachowicz | (77) 456 00 35 | e-mail:

Logistyk OWK OHP | (77) 456 00 34 | e-mail:

Kontrole

Magdalena Sieck | (77) 456 00 43 | e-mail: