Jesteśmy państwową instytucją rynku pracy, której szczególnym podmiotem działań są dwie grupy młodzieży: Pierwsza - to młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, niedostosowana społecznie, potrzebująca opieki oraz zdobycia wykształcenia i zawodu. Druga - wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi - zagrożona bezrobociem, aktywnie poszukująca pracy, korzystająca z poradnictwa i informacji zawodowej OHP.

 

Opolska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Armii Krajowej 4 | 45-071 Opole | e-mail:

Wojewódzki Komendant OHP w Opolu

Dariusz Medoliński | e-mail: | tel. 77 456 00 21

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu

Łukasz Kubica | e-mail: | tel. 77 456 00 21

Dyrektor Biura Komendy Wojewódzkiej

Piotr Lachowicz | e-mail:

Główny Księgowy

Iwona Pawlonka | e-mail:

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Tomasz Górny | e-mail:

Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania, Planowania i Organizacji

Ewa Zajączkowska | e-mail:


Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych

Andrzej Ryfiński | e-mail:

 

Kierownik Zespołu Rozwoju Zawodowego

Celina Szymik | e-mail: | tel. 77 456 00 42

Rzecznik prasowy

Agnieszka Ryfińska | e-mail: | tel. 77 456 00 44

Duszpasterz Opolskiej Wojewódzkiej Komendy

ksiądz Jarosław Staniszewski | tel. 77 456 00 21

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działalność i cele OHP

Jesteśmy państwową instytucją rynku pracy, której szczególnym podmiotem działań są dwie grupy młodzieży:

Pierwsza - to młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, niedostosowana społecznie, potrzebująca opieki oraz zdobycia wykształcenia i zawodu.

Druga - wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi - zagrożona bezrobociem, aktywnie poszukująca pracy, korzystająca z poradnictwa i informacji zawodowej OHP.

 

Opolska Wojewódzka Komenda OHP | Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy


ul. Armii Krajowej 4 | 45-071 Opole | e-mail : | tel. (77) 453 88 82 | fax. (77) 456 00 32

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

(77) 456 00 23, (77) 456 00 40 | e-mail:

Dyrektor CEiPM

Tomasz Górny | (77) 456 00 25 | e-mail:

Komórka d.s kształcenia i wychowania  

Kierownik ds. Kształcenia i  Wychowania, Planowania i Organizacji

Ewa Zajączkowska | (77) 456 00 33 | e-mail:

Starszy specjalista ds. organizacji kształcenia zawodowego

Bernadeta Orlikowska | (77) 456 00 46 | e-mail:

Kadry

Dział Kadr

Karolina Deker | (77) 456 00 28 | e-mail:

Refundacja

Refundacja CEiPM (77) 456 00 29, (77) 456 00 30 i e-mail: ,  

Refundacja OWK OHP zawieranie umów o refundację 
(77) 456 00 30, e-mail

Refundacje księgowość: (77) 456 00 26, (77) 456 00 36 i e-mail:  

Księgowość

Księgowość OWK OHP | (77) 456 00 27

Zespół Programów Międzynarodowych

Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych

Andrzej Ryfiński | (77) 456 00 45 | e-mail:

Starszy referent ds. programów edukacyjnych i współpracy międzynarodowej

Agata Szpak | (77) 456 00 20 | e-mail:

Starszy referent ds. programów edukacyjnych i współpracy międzynarodowej

Małgorzata Machelska | (77) 456 00 20 | e-mail:


Dział wykonawczy

Dyrektor Biura Komendy Wojewódzkiej

Piotr Lachowicz | (77) 456 00 35 | e-mail:

Logistyk OWK OHP | (77) 456 00 34 | e-mail:

Kontrole

Magdalena Sieck | (77) 456 00 43 | e-mail: