Zapytania ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: Izolacja ścian fundamentowych budynku HP Nysa

Aktualizacja 2022.04.21: Dodano załacznik: Notatka z wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Przedmiotem zamówienia jest: Kapitalny remont II piętra internatu - OSiW Namysłów.

Aktualizacja 2022.04.21 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w załącznikach).

aktualizacja: 2022.03.31 - dodano załącznik: NOTATKA Z WYBORU OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest: Izolacja ścian fundamentowych budynku HP Nysa

Przedmiotem zamówienia jest: Kapitalny remont II piętra internatu - OSiW Namysłów

uwaga:

w dniu 18.03.2022 roku dołączono załącznik o nazwie "sprostowanie do zapytania ofertowego"