W Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP funkcjonują dwie jednostki szkoleniowe:

- REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY W OPOLU

- OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W NAMYSŁOWIE


Zakres działalności jednostek:

- prowadzenie na terenie województwa opolskiego szkoleń umożliwiających młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższanie kompetencji zawodowych;
- współpraca z pozostałymi jednostkami OWK OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych  oraz przygotowaniu do uczestnictwa w  lokalnym rynku pracy;
- prowadzenie szkoleń na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00046/2011;
- cykliczne badania oczekiwań edukacyjnych i zawodowych słuchaczy i dostosowuje do nich swoją ofertę szkolną tak, aby absolwenci stali się konkurencyjni na rynku pracy.

Celem działalności jednostek jest tworzenie dla młodych osób - a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - możliwości zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Jednostki mogą organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i  innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób zgłaszających się indywidualnie, nie będących uczestnikami OHP.          

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Celina Szymik | kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży | tel. 77 456 00 42 | e-mail:
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy | ul. Armii Krajowej 4 | 45-071 Opole

Formularz zgłoszeniowy pdf

Ilona Różniecka | specjalista ds. rozwoju zawodowego | e-mail:
ul. Dworcowa 7/14 | 46-100 Namysłów | tel. 508 597 998