W Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP funkcjonuje Zespół Rozwoju Zawodowego.

 

 Zakres działalności :

  • prowadzenie na terenie województwa opolskiego szkoleń umożliwiających młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższanie kompetencji zawodowych;
  • współpraca z pozostałymi jednostkami OWK OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych  oraz przygotowaniu do uczestnictwa w  lokalnym rynku pracy;
  • prowadzenie szkoleń na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00046/2011;
  • cykliczne badania oczekiwań edukacyjnych i zawodowych słuchaczy i dostosowuje do nich swoją ofertę szkolną tak, aby absolwenci stali się konkurencyjni na rynku pracy.

Celem działalności jest tworzenie dla młodych osób - a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - możliwości zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

 

  • Kierownik zespołu rozwoju zawodowego

         Celina Szymik

  • Specjalista ds. rozwoju zawodowego

         Małgorzata Błażejowska - Baklarz

 

Kontakt

tel. 77 456 00 42

email: