W dniu 29 lipca 2018 r. młodzież Hufca Pracy w Opolu w ramach Akcji Lato wzięła udział w festynie rodzinnym zorganizowanym na kąpielisku Bolko w Opolu pod nazwą „Bezpiecznie nad wodą". Organizatorem imprezy był MOSiR Opole, Straż Miejska w Opolu, oraz Centrum Nurkowe KDP CMAS WOPR woj. opolskiego. Uczestnicy wzięli udział w konkursach wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, zasad jej udzielania, można było ćwiczyć na fantomie resuscytację oraz dowiedzieć się, jak prawidłowo wezwać pomoc dzwoniąc pod numery alarmowe.

W ubiegłym tygodniu młodzież z Hufca Pracy w Opolu pod opieką wychowawców uczestniczyła w wyjściu do kina na film animowany pt. „Książę Czaruś“. Bajka miała na celu pokazanie uczestnikom jak ważna jest miłość w życiu człowieka. Przez pryzmat bajki i znanych postaci z baśni braci Grimm, takich jak Kopciuszek, Śpiąca Królewna czy Śnieżka, mogli zauważyć, że prawdziwa miłość to nie ta powierzchowna, przez rzucony czar czy zaklęcie.

28.07.2018r. przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie uczestniczyli w „Dniach Olesna”, zorganizowanych przez Urząd Miasta. Wydarzenie było okazją do promocji działalności Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP.

Osoby do 25 roku życia stanowią prawie 20% wszystkich biernych zawodowo i charakteryzują się przede wszystkim najniższym poziomem wykształcenia, ponieważ ponad 65% z nich legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym oraz gimnazjalnym i niższym. Brak odpowiednich kwalifikacji lub ich niedopasowanie do aktualnych wymogów zmieniającego się rynku pracy powiązane z brakiem doświadczenia zawodowego stawia młodzież w niekorzystnej sytuacji w wyścigu po pracę. Niezwykle ważnym jest podjęcie działań mających na celu ułatwienie tej grupie wiekowej wejście na rynek pracy, co pozwoli na uniknięcie wykluczenia społecznego spowodowanego brakiem aktywności zawodowej. Jednym z elementów mogących doprowadzić do zmiany sytuacji osób do 25 roku życia jest zdobycie dodatkowych uprawnień poprzez ukończenie szkoleń zawodowych.

Dnia 25 lipca 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie zorganizowało giełdę pracy dla młodzieży poszukującej pracy, podczas której przedstawicielka Agencji Pracy Tymczasowej Randstad przedstawiła interesującą ofertę pracy w firmie produkcyjnej działającej w branży motoryzacyjnej. Podczas spotkania uczestnicy poznali warunki zatrudnienia, proponowane wynagrodzenie oraz dowiedzieli się, że firma gwarantuje bezpłatny dojazd do miejsca pracy.