W dniu 14.01.2020 uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Namysłowie w ramach inicjatywy Klubu Aktywnych pt. „Kulinarne wtorki” wybrali się wraz z opiekunem do Dziennego Domu Pobytu Seniora w celu wspólnego gotowania.

Kolejny dzień w Hufcu Pracy w Nysie przeżyliśmy na sportowo. W dniu 14 stycznia został zorganizowany turniej tenisa stołowego dla klas podstawowych. Na podstawie rozgrywek wewnątrzklasowych wyłoniono dwie najlepsze osoby, które rywalizowały na poziomie między klasowym. Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.

W dniu 12.01.2020 r. uczestnicy Hufca Pracy w Byczynie wraz z wychowawcą po raz kolejny włączyli się w akcję 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stało się to już tradycją naszego hufca, że nasi uczestnicy grają dla Wielkiej Orkiestry.

Dnia 19.12.2019 r. uczestnicy Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu zaproszeni zostali przez panią Alicję Krajczyk – kierownik Domu Dziennego Pobytu „Wrzos” na Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych i samotnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu.

W dniu 17.12.2019 w ZST w Nysie odbył się IV SZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI pod hasłem: „Upięcia wieczorowe – fryzura świąteczna”, którego współorganizatorem był Ochotniczy Hufiec Pracy w Nysie.