Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Nysie był finał ogłoszonego w dniu 18 września 2018r. konkursu „Architekci biznesu – przedsiębiorcza Nysa” oraz „Mali architekci swojego szczęścia”, który odbył się w Muzeum Powiatowym. Wydarzenie uroczyście otworzyła Małgorzata Pliszka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wraz z Bartłomiejem Kozakiem z nyskiego Biura Karier i Joanną Taraminą z MCK.


W dniu 17.10.2018r. w Hufcu Pracy w Polanowicach odbyło się integracyjne spotkanie przy grillu dla wszystkich uczestników. Udział w nim wzięli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Uczniowie klasy I Szkoły Branżowej, a także zaproszeni goście – Pani Barbara Dereń – Dyrektor ZS w Byczynie, Pan Artur Oślizło – wicedyrektor ZS, Pan Mariusz Adamik – Dyrektor PSP dla Dorosłych, Ks. Proboszcz Jarosław Dębiński oraz nauczyciele

W dniu 17 października 2018 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych z budynku szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie uczniom oraz pracownikom szkoły jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Dnia 17.10.2018 Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Brzegu zorganizowały zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w I Liceum Ogólnokształcącym. Zajęcia zostały przeprowadzone przez że Pana Kamila Kłeczka prowadzącego niepubliczną jednostkę kształcenia ustawicznego dorosłych „Katana Konsulting”.

W dniu 17.10.2018 r. odbyły się warsztaty dla uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod hasłem „Mam dobry zawód. Planuję swoją przyszłość”. Zajęcia prowadzone były przez pośrednika pracy Elżbietę Bartoszek oraz starszego wychowawcę Joannę Kaliszewską.