W sobotę, 25 sierpnia, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie (Opolska WK), wystartował projekt pn. „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” finansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Wraz z partnerem z Ukrainy – z Wyższą Szkołą Sztuk Użytkowych i Dekoracyjnych Lwowskiej Narodowej Akademii w Kosowie, poprzez realizację działań projektowych, przez 8 dni, chcemy wzmacniać naszą współpracę, wymienić się doświadczeniami w zakresie tradycyjnego rzemiosła: kowalstwa, ślusarstwa i stolarstwa. Praktyczne umiejętności, które zostaną potwierdzone rezultatami, uzupełniane będą o treści historyczne, związane z dziedzictwem narodowym, rolą tradycyjnego rzemiosła w życiu człowieka - kiedyś i dziś.


Spotkanie rozpoczęliśmy krótkim, tradycyjnym przywitaniem grupy ukraińskiej, która następnie udała się na odpoczynek po długiej podróży. Po regeneracji uczestnicy spotkali się by omówić sprawy organizacyjne, program spotkania, harmonogram, regulaminy, zasady obowiązujące na placówce, a także przystąpili do rundy zapoznawczej. Gry i zabawy integracyjne pozwoliły na bliższe poznanie partnera, jego oczekiwań i zainteresowań. Następnie wyłoniono grupę multimedialną, która zajmuje się sporządzaniem dokumentacji fotograficznej oraz inne grupy zadaniowe, a także rozdano zeszyty projektowe (ewaluacyjne) służące monitorowaniu własnego procesu uczenia się, nastroju. Działania rozpoczęto od warsztatów historycznych, na których młodzież omawiała pojęcie dziedzictwa kulturowego, zastanawiała się co dla nich samych oznacza to pojęcie – wykorzystano do tego metody problemowe, waloryzacyjne, praktyczne, podające. Kolejnym punktem programu były prezentacje grup narodowych oraz dyskusja na temat ginących zawodów oraz tradycyjnego i współczesnego wzornictwa. Na koniec owocnego dnia - co potwierdziła ewaluacja, uczestnicy udali się na basen w Oleśnie.
W drugim dniu spotkania młodzież z opiekunami wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie poznała historię rzemiosła tradycyjnego i jego roli w życiu człowieka. Na terenie Muzem uczestnicy spotkali się w kuźni z kowalem, który zapoanał ich z warsztatem kowalskim i zasadami ponującymi w kuźni. Dużą frajdą, szczególnie grupy polskiej, była możliwość spróbowania swoich sił i wykucia drobnego elementu. Kolejną ciekawostką była sytuacja, w której młodzież z Ukrainy rozpoznała w ekspozycji muzem - tradycyjny haft pochodzący z regionu Kosowa. Co zaskakujące – była to nowość dla samego pracownika Muzeum. Dalszym etapem wycieczki było zwiedzenie Rynku Opola i jego okolic. Po powrocie do Olesna beneficjenci kontynuowali tworzenie słownika, uzupełniali zeszyty projektowe i przygotowali zdjęcia do kroniki. Dzień zakończył się wspólnymi grami w tenisa stołowego i bilarda.

1 Spotkanie organizacyjne111     2 Drzewo oczekiwań222

Spotkanie organizacyjne. Omówienie programu, harmonogramu              Drzewo oczekiwań. Gry zabawy zapoznawcze

 

3 Muzeum Wsi Opolskiej Przed Kuźnią3333     4 U Kowala Muzeum Wsi Opolskiej444

Muzeum Wsi Opolskiej. Przed Kuźnią                                                   U Kowala. Muzeum Wsi Opolskiej

 


Projekt został sfinansowany ze środków
Logo PURWM wspolne

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie dopowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.