HUFIEC PRACY W BRZEGU

Dane teleadresowe

49-300 Brzeg
ul. Kamienna 1
tel. 515 852 749
e-mail:


• Branżowa Szkoła I Stopnia. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach: fryzjer, kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik motocyklowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec, magazynier

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj w zakładce: Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

:KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_BRZEG.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_BRZEG.docx