Informacje o hufcu

Hufiec Pracy w Opolu – jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.

Dane teleadresowe

45-761 Opole
ul. Niemodlińska 40
tel. 77 453 66 00
e-mail:

Oferta edukacyjna

Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:
• Gimnazjum dla Dorosłych – klasa III. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: Kucharz, Fryzjer, Sprzedawca, Murarz-tynkarz, Kamieniarz, Dekarz, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Lakiernik, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Piekarz, Stolarz, Mechanik-operator maszyn i urządzeń rolniczych.
• Szkoła Podstawowa dla Dorosłych- klasa VII i VIII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: Kucharz, Fryzjer, Sprzedawca, Murarz-tynkarz, Kamieniarz, Dekarz, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Lakiernik, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Piekarz, Stolarz, Mechanik-operator maszyn i urządzeń rolniczych.
• Branżowa Szkoła I Stopnia- klasa I i II. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach: monter izolacji przemysłowych, monter izolacji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, ślusarz, dekarz, cieśla, introligator, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, ogrodnik, rolnik, fryzjer, elektryk, blacharz, mechanik pojazdów samochodowych.
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa III. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach:

GRUPA WYCHOWAWCZA W BRZEGU

Dane teleadresowe

49-300 Brzeg
ul. Kamienna 1
tel. 515 852 749
e-mail:


• Branżowa Szkoła I Stopnia- klasa I i II. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach: fryzjer, kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik motocyklowy, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec, magazynier

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj w zakładce: Rekrutacja