Dane teleadresowe:

ul. Aleja Śląska 1
48-100 Głubczyce

tel.  669 230 013/ 602403617

e-mail:
e-mail:

Komendant: Ksenia Domerecka

 

Ogólne informacje
Hufiec Pracy w Głubczycach jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach: mechanik samochodowy, sprzedawca, fryzjer, cukiernik

 

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.