Ogólne informacje
Hufiec Pracy w Głubczycach jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.

Dane teleadresowe
48-100 Głubczyce
ul. Kościuszki 24
tel: 669 230 013
e-mail:

 

Oferta edukacyjna
Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:
•Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach: mechanik samochodowy, sprzedawca, fryzjer, cukiernik

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj w zakładce: Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne:


KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_GŁUBCZYCE.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_GŁUBCZYCE.docx

.