Informacje o hufcu


Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Namysłowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, umożliwiającą uczestnikom kształcenie, bezpłatny pobyt w internacie i całodzienne wyżywienie.


Dane teleadresowe

46-100 Namysłów
ul. Pułaskiego 3 B
tel: 77 410 17 36
e-mail:

Oferta edukacyjna

Ośrodek w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych –klasa VII i VII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: kucharz, sprzedawca, murarz- tynkarz, dekarz, rzeźnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer.
  • Branżowa Szkoła I Stopnia

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji znajdują się w zakładce: Rekrutacja

 Dokumenty rekrutacyjne:

 KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_NAMYSŁÓW.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich-_-NAMYSŁÓW.docx

 

.