Ogólne informacje

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnieu jest placówką umożliwiającą uczestnikom bezpłatny pobyt w internacie (84 miejsca noclegowe) i całodzienne wyżywienie. Zapewnia całodobową opiekę wychowawczą przez 7 dni w tygodniu, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Zapewnia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnętrznych.

 

Dane teleadresowe

46-300 Olesno
ul. Wielkie Przedmieście 41
tel: 34 358 46 52
e-mail: ,

Oferta edukacyjna

Ośrodek w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

• Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy - klasy VII i VIII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do wykonywania określonej prac w zawodzie: stolarz, murarz – tynkarz, ślusarz, kucharz, szwacz –tapicer.
• Branżowej Szkole I stopnia nauka w dowolnym zawodzie. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach: stolarz, murarz – tynkarz, ślusarz, kucharz, szwacz -tapicer

Zawody, w których odbywa się przygotowanie zawodowe w warsztatach oraz kuchni OSiW:

• Stolarz
• Murarz - tynkarz
• Ślusarz
• Kucharz
• Krawiec - tapicer

Zawody , w których realizowane jest przygotowanie zawodowe u pracodawców „zewnętrznych” min.

• Sprzedawca
• Fryzjer
• Mechanik samochodowy
• Lakiernik
• Kelner
• Stolarz
• Dekarz

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie prowadzi sprzedaż produktów wytworzonych na własnych warsztatach szkoleniowych podczas procesu realizowania przygotowania zawodowego:

- produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie,

- świadczenie usług w zakresie prac ślusarskich oraz murarskich,

- przygotowywanie cateringów.

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji znajdują się w zakładce: Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne:

KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_OLESNO.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_OLESNO.docx

 

.